Göran Skybäck

Hemmaklubb: Ystad Golfklubb
Distrikt: Skånes GDF