Lars-Folke Piledahl

Hemmaklubb: Ystad Golfklubb
Distrikt: Skånes GDF