Åkersberga Golfklubb

Grand Opening 4-manna scramble singelanmälan: Anne Backman, Maria Lindhe, Fredrik Lannebrink och Tomas Sundkvist tog säker seger

Det blev Anne Backman, Maria Lindhe, Fredrik Lannebrink och Tomas Sundkvist som vann Grand Opening 4-manna scramble singelanmälan på lördagen.

Vinnarna hade 55 slag.

Grand Opening 4-manna scramble singelanmälan spelades på Åkersberga Golfklubb i Österåkers kommun. Banans par är 71.

Resultat (A klass):

1) Team 19, 55

Anne Backman, (Åkersberga Golfklubb)

Maria Lindhe, (Åkersberga Golfklubb)

Fredrik Lannebrink, (Åkersberga Golfklubb)

Tomas Sundkvist, (Åkersberga Golfklubb)

2) Team 23, 57

Annika Thunholm, (Åkersberga Golfklubb)

Thomas Bäcklund, (Åkersberga Golfklubb)

Elliot Anheden, (Åkersberga Golfklubb)

Jan Ödman, (Åkersberga Golfklubb)

2) Team 12, 57

Peter Alexandersson, (Åkersberga Golfklubb)

Lotta Henriksson, (Åkersberga Golfklubb)

Christopher Friis, (Åkersberga Golfklubb)

Marie Wahlström, (Åkersberga Golfklubb)

4) Team 2, 58

Annika Lööv, (Åkersberga Golfklubb)

Björn Moxness, (Åkersberga Golfklubb)

Gunilla Hanson, (Åkersberga Golfklubb)

Claes Bertilson, (Åkersberga Golfklubb)

4) Team 20, 58

Björn Arvidsson, (Åkersberga Golfklubb)

Lars Lindhe, (Åkersberga Golfklubb)

Jonas Wall, (Åkersberga Golfklubb)

Per Edman, (Åkersberga Golfklubb)

6) Team 3, 59

Mia Alexandersson, (Åkersberga Golfklubb)

Inge Strand, (Åkersberga Golfklubb)

Lars Erik Lundenberg, (Åkersberga Golfklubb)

Anders Nyström, (Åkersberga Golfklubb)

6) Team 17, 59

Inger Nyström, (Åkersberga Golfklubb)

Hans Magnusson, (Åkersberga Golfklubb)

Daniel Palm, (Åkersberga Golfklubb)

Christopher Thunman, (Åkersberga Golfklubb)

6) Team 16, 59

Christa Stehn, (Åkersberga Golfklubb)

Börje Ryhn, (Åkersberga Golfklubb)

Martyn Eales, (Åkersberga Golfklubb)

Lars Lundmark, (Åkersberga Golfklubb)

9) Team 24, 60

Ulla Forsberg, (Åkersberga Golfklubb)

Magnus Rudberg, (Åkersberga Golfklubb)

Ellen Forsell, (Åkersberga Golfklubb)

Richard Forsell, (Åkersberga Golfklubb)

9) Team 10, 60

Jenny Ekdahl, (Åkersberga Golfklubb)

Robert Angus, (Åkersberga Golfklubb)

Petra Netz, (Åkersberga Golfklubb)

Stefan Jeverin, (Åkersberga Golfklubb)

9) Team 8, 60

Karin Jansson, (Åkersberga Golfklubb)

Katarina Hansson, (Åkersberga Golfklubb)

Lars-Gunnar Hansson, (Åkersberga Golfklubb)

Christer Svensson, (Åkersberga Golfklubb)

12) Team 18, 61

Kjell Ahlén, (Åkersberga Golfklubb)

Lennart Jonsson, (Åkersberga Golfklubb)

Erik Jansson, (Åkersberga Golfklubb)

Ylva Ödman, (Åkersberga Golfklubb)

12) Team 13, 61

Ingrid Lundström, (Åkersberga Golfklubb)

Björn Myrvold, (Åkersberga Golfklubb)

Kjell Hjelm, (Åkersberga Golfklubb)

Åsa Zander, (Åkersberga Golfklubb)

12) Team 11, 61

Gun Olsson, (Åkersberga Golfklubb)

Claes Renegård, (Åkersberga Golfklubb)

Siv Andell-Jonsson, (Åkersberga Golfklubb)

Anders Jorderud, (Åkersberga Golfklubb)

15) Team 21, 62

Sara Palm, (Åkersberga Golfklubb)

Ingamaj Holmlund, (Åkersberga Golfklubb)

Bo Nystedt, (Åkersberga Golfklubb)

Benny Johansson, (Åkersberga Golfklubb)

15) Team 14, 62

Mia Wänn Bergquist, (Åkersberga Golfklubb)

Ante Svensson, (Åkersberga Golfklubb)

Leif Eriksson, (Åkersberga Golfklubb)

Malin Parkhagen, (Åkersberga Golfklubb)

15) Team 22, 62

Michael Holmlund, (Åkersberga Golfklubb)

Mats Göransson, (Åkersberga Golfklubb)

Anita Sandström, (Åkersberga Golfklubb)

Bo Hasslev, (Åkersberga Golfklubb)

15) Team 15, 62

Kristina Östanbäck, (Åkersberga Golfklubb)

Jeanette Sundberg, (Åkersberga Golfklubb)

Marie Wengse, (Åkersberga Golfklubb)

Ulf Gustafsson Ackmer, (Åkersberga Golfklubb)

15) Team 6, 62

Bernt Olsson, (Åkersberga Golfklubb)

Camilla Jeverin, (Åkersberga Golfklubb)

Nicolai Gianelli, (Åkersberga Golfklubb)

Mattias Ösgård, (Åkersberga Golfklubb)

15) Team 1, 62

Annika Söderhäll, (Åkersberga Golfklubb)

Peter Holmner, (Åkersberga Golfklubb)

Stefan Josefsson, (Åkersberga Golfklubb)

Per Lundell, (Åkersberga Golfklubb)

21) Team 25, 63

Pontus Bergsten, (Roslagens Golfklubb Norrtälje)

Alexander Johansson, (Sparren Golfklubb)

Christoffer Johansson, (Sparren Golfklubb)

Björn Segerdal, (Sparren Golfklubb)

21) Team 9, 63

Christina Höijer, (Åkersberga Golfklubb)

Anna-Lena Palm, (Åkersberga Golfklubb)

Kjell Anvreten, (Åkersberga Golfklubb)

Eva Hultgren, (Åkersberga Golfklubb)

23) Team 5, 64

Marie Rydefalk, (Åkersberga Golfklubb)

Jan Backman, (Åkersberga Golfklubb)

Björn Wengse, (Åkersberga Golfklubb)

Marcus Markström, (Åkersberga Golfklubb)

23) Team 4, 64

Ulf Rydefalk, (Åkersberga Golfklubb)

Tord Norberg, (Åkersberga Golfklubb)

Vivianne Hudin, (Åkersberga Golfklubb)

Olle Palm, (Åkersberga Golfklubb)

25) Team 7, 65

Erik Malmberg, (Åkersberga Golfklubb)

Ulf Marklund, (Åkersberga Golfklubb)

Dan Granquist, (Åkersberga Golfklubb)

Ulf Jansson, (Åkersberga Golfklubb)