Lysegårdens Golfklubb

Lysegårdens veterantour 2021 Avslutning: Lennart Nodby, Lennart Samuelsson, Gösta Gillervik och Lena Heijbel Paterson vann efter dramatik

Lennart Nodby, Lennart Samuelsson, Gösta Gillervik och Lena Heijbel Paterson vann Lysegårdens veterantour 2021 Avslutning på tisdagen.

De hamnade på lika många slag, men med lägre handicap än tvåorna Rolf Sjöstedt, Lysegårdens Golfklubb, Rolf Ström, Lysegårdens Golfklubb, Tommy Lundgren, Lysegårdens Golfklubb och Jytte Thomsen, Lysegårdens Golfklubb. Tredjeplatsen tog Ebbe Unger, Lysegårdens Golfklubb, Yvonne Lindell, Lysegårdens Golfklubb, Claes Pettersson, Lysegårdens Golfklubb och Rune Bred, Lysegårdens Golfklubb. Vinnarna hade 39 slag.

Lysegårdens veterantour 2021 Avslutning spelades på Lysegårdens Golfklubb i Kungälv. Banans par är 71.

Resultat (A klass):

1) Nodby / Samuelsson / Heijbel Paterson / Gillervik, 39

Lennart Nodby, (Lysegårdens Golfklubb)

Lennart Samuelsson, (Lysegårdens Golfklubb)

Gösta Gillervik, (Lysegårdens Golfklubb)

Lena Heijbel Paterson, (Lysegårdens Golfklubb)

2) Lundgren / Ström / Sjöstedt / Thomsen, 39

Rolf Sjöstedt, (Lysegårdens Golfklubb)

Rolf Ström, (Lysegårdens Golfklubb)

Tommy Lundgren, (Lysegårdens Golfklubb)

Jytte Thomsen, (Lysegårdens Golfklubb)

3) Pettersson / Bred / Unger / Lindell, 40

Ebbe Unger, (Lysegårdens Golfklubb)

Yvonne Lindell, (Lysegårdens Golfklubb)

Claes Pettersson, (Lysegårdens Golfklubb)

Rune Bred, (Lysegårdens Golfklubb)

4) Paterson / Götestam / Karlsson / Löfdahl, 41

Christer Paterson, (Lysegårdens Golfklubb)

Hans Götestam, (Lysegårdens Golfklubb)

Jan Karlsson, (Lysegårdens Golfklubb)

Ann Löfdahl, (Lysegårdens Golfklubb)

5) Engerberg / Hellström / Brorson / Fredriksson, 41

Bosse Hellström, (Lysegårdens Golfklubb)

Per Engerberg, (Lysegårdens Golfklubb)

Lisbeth Fredriksson, (Lysegårdens Golfklubb)

Rose-Marie Brorson, (Lysegårdens Golfklubb)

6) Hassel / Thomsen / Alterby, 41

Ingrid Alterby, (Lysegårdens Golfklubb)

Lars-Göran Hassel, (Lysegårdens Golfklubb)

Erik Thomsen, (Lysegårdens Golfklubb)

7) Larsson / Jakobsson / Küchler / Andersson, 43

Bengt Larsson, (Lysegårdens Golfklubb)

Elisabeth Küchler, (Lysegårdens Golfklubb)

Lars Jakobsson, (Lysegårdens Golfklubb)

Mats Andersson, (Lysegårdens Golfklubb)

8) Reis / Fredriksson / Olsson / Hanselius, 43

Roger Olsson, (Lysegårdens Golfklubb)

Gunilla Hanselius, (Lysegårdens Golfklubb)

Börje Reis, (Lysegårdens Golfklubb)

Lennart Fredriksson, (Lysegårdens Golfklubb)

9) Alterby / Winkler / Karlsson / Löfdahl, 43

Karl-Inge Winkler, (Lysegårdens Golfklubb)

Aira Karlsson, (Lysegårdens Golfklubb)

Bo Löfdahl, (Lysegårdens Golfklubb)

Anders Alterby, (Lysegårdens Golfklubb)

10) Windt / Högberg / Henningsson / Lindqvist, 43

Dag Windt, (Lysegårdens Golfklubb)

Nils Lindqvist, (Lysegårdens Golfklubb)

Lennart Henningsson, (Lysegårdens Golfklubb)

Marja Högberg, (Lysegårdens Golfklubb)

11) Börjesson / Lopez / Johansson / Hermansson, 44

Leif Börjesson, (Lysegårdens Golfklubb)

Ingemar Johansson, (Lysegårdens Golfklubb)

Anna-Lena Hermansson, (Lysegårdens Golfklubb)

Emiliano Lopez, (Lysegårdens Golfklubb)

12) Svensson / Osbeck / Ignell / Sandström, 44

Lennart Osbeck, (Lysegårdens Golfklubb)

Åke Ignell, (Lysegårdens Golfklubb)

Sven-Åke Svensson, (Lysegårdens Golfklubb)

Gudrun Sandström, (Lysegårdens Golfklubb)

13) Hermansson / Bredberg / Karlsson / Holgersson, 45

Gunno Bredberg, (Lysegårdens Golfklubb)

Anna-Carin Karlsson, (Lysegårdens Golfklubb)

Jörgen Hermansson, (Lysegårdens Golfklubb)

Gunnel Holgersson, (Lysegårdens Golfklubb)

14) Mirenius / Alkenhoff / Odelius / Karlsson, 45

Lars Mirenius, (Lysegårdens Golfklubb)

Margareta Karlsson, (Lysegårdens Golfklubb)

Rune Odelius, (Lysegårdens Golfklubb)

Rolf Alkenhoff, (Lysegårdens Golfklubb)

15) Johansson / Engerberg / Eriksson / Eriksson, 45

Lennart H Johansson, (Lysegårdens Golfklubb)

Ingmarie Engerberg, (Lysegårdens Golfklubb)

Allan Eriksson, (Lysegårdens Golfklubb)

Lars Eriksson, (Lysegårdens Golfklubb)

16) Arvidsson / Claesson / Samuelsson / Holgersson, 45

Claes-Göran Claesson, (Lysegårdens Golfklubb)

Kaj Arvidsson, (Lysegårdens Golfklubb)

Ragnar Holgersson, (Lysegårdens Golfklubb)

Ulla Samuelsson, (Lysegårdens Golfklubb)

17) Eriksson / Heime / Brorson / Sköldbäck, 46

Louise Heime, (Lysegårdens Golfklubb)

Claes Sköldbäck, (Lysegårdens Golfklubb)

Åke Brorson, (Lysegårdens Golfklubb)

Reine Eriksson, (Lysegårdens Golfklubb)