Gotska Golfklubb

Lars B Holm, Björn Andersson och Anders Larsson vinnare i 3 Klubbtävling

Det blev Lars B Holm, Vallentuna Golfklubb, som vann 3 Klubbtävling Vallentuna på onsdagen. Han slutade tre slag före tvåan Jan Levander. Tredjeplatsen kneps av Bengt Hermanson. Lars B Holm hade 68 slag.

I När vann Björn Andersson från När Golfklubb på 69 slag. Han hamnade ett slag före andraplacerade Ove Gahnström. Trea kom Kenth Andersson.

Anders Larsson från Gotska Golfklubb vann Gotska på 67 slag. Han avslutade tre slag före tvåan Ulf Lindholm. På tredjeplatsen kom Sören Pettersson.

Tävlingen spelades på Gotska Golfklubb. Banans par är 69.

Resultat (Vallentuna):

1) Lars B Holm (Vallentuna Golfklubb), 68

2) Jan Levander (Vallentuna Golfklubb), 71

3) Bengt Hermanson (Vallentuna Golfklubb), 72

4) Annika Wiklund (Vallentuna Golfklubb), 72

5) Birgit Broström (Vallentuna Golfklubb), 72

6) Harriet Hermanson (Vallentuna Golfklubb), 72

7) Lennart Gustafson (Vallentuna Golfklubb), 74

8) Per Kollberg (Vallentuna Golfklubb), 74

9) Kurt Andersson (Vallentuna Golfklubb), 74

10) Thomas Henriksson (Vallentuna Golfklubb), 74

11) Anders Wiklund (Vallentuna Golfklubb), 74

12) Lars Börjesson (Vallentuna Golfklubb), 75

13) Carl-Arne Malmberg (Vallentuna Golfklubb), 75

14) Bengt-Göran Broström (Vallentuna Golfklubb), 75

15) Britt-Marie Pettersson (Vallentuna Golfklubb), 76

16) Göran Blomgren (Vidbynäs Golf), 77

17) Börje Junestrand (Vallentuna Golfklubb), 77

18) Roger Karlsson (Vallentuna Golfklubb), 79

19) Peter Bergfeldt (Vallentuna Golfklubb), 83

20) Lena Gustafson (Vallentuna Golfklubb), 85

21) Maybritt Henriksson (Vallentuna Golfklubb)

Resultat (När):

1) Björn Andersson (När Golfklubb), 69

2) Ove Gahnström (När Golfklubb), 70

3) Kenth Andersson (När Golfklubb), 73

4) Berit Lindroth (När Golfklubb), 74

5) Lilian Möllerström (När Golfklubb), 75

6) Björn Möllerström (När Golfklubb), 76

7) Svend-Erik Nielsen (När Golfklubb), 76

8) Stig Åstrand (När Golfklubb), 76

9) Reimer Thomsson (När Golfklubb), 77

10) Boel Klasson (När Golfklubb), 77

11) Berth Svensson (När Golfklubb), 78

12) Alf Möllerström (När Golfklubb), 78

13) Lennart Johed (När Golfklubb), 81

14) Richard Sundström (När Golfklubb), 81

15) Tommy Helgesson (När Golfklubb), 81

16) Marianne Axling (När Golfklubb), 94

17) Inger Johed (När Golfklubb), 99

18) Lars-Erik Larsson (När Golfklubb)

Resultat (Gotska):

1) Anders Larsson (Gotska Golfklubb), 67

2) Ulf Lindholm (Gotska Golfklubb), 70

3) Sören Pettersson (Gotska Golfklubb), 71

4) Lisbeth Gränsmark (Gotska Golfklubb), 71

5) Bo Björkman (Gotska Golfklubb), 72

6) Björn Pettersson (Gotska Golfklubb), 73

7) Torsten Nyström (Gotska Golfklubb), 73

8) Ragnhild Wessman (Gotska Golfklubb), 73

9) Bo Jacobson (Gotska Golfklubb), 74

10) Björn Brundell-Wilhelmsson (Gotska Golfklubb), 74

11) Bo Darvelid (Gotska Golfklubb), 74

12) Jan Trunehag (Gotska Golfklubb), 74

13) Britt-Mari Mårdbrink (Gotska Golfklubb), 74

14) Nils Kattilavaara (Gotska Golfklubb), 76

15) Margareta Pettersson (Gotska Golfklubb), 76

16) Tage Ansén (Gotska Golfklubb), 77

17) Anders Ljungholm (Gotska Golfklubb), 77

18) Leif Axelsson (Gotska Golfklubb), 77

19) Bertil Karlsson (Gotska Golfklubb), 78

20) Hans Bergvall (Gotska Golfklubb)

21) Tommy Bergström (Gotska Golfklubb)